preskoči na sadržaj
 

Vizija škole

Odgoj i obrazovanje sretnog i uspješnog učenika koji se razvija uz poticaj nastavnika i podršku roditelja, a moto škole je: Škola i roditelji zajedno  sudjeluju u razvoju djeteta, građanina 21. stoljeća koji zna, umije i razumije.

                   Moto naše škole: Stalno se mijenjaj  i napreduj!


Misija škole

Međusobnom suradnjom nastavnika i roditelja svakom djetetu omogućiti razvitak u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno, sigurno i zadovoljno, u sredini koja će djelovati poticajno na razvitak svih njegovih potencijala, u kojoj će se učenik osposobljavati za samostalan  i odgovoran život. Razvijanje ekološke svijesti i dobrog  ponašanja te poticanje međusobnog poštivanja i zajedničke suradnje.


 

Strateški ciljevi:

 • Omogućavati  razvoj i napredovanje svakog učenika i učenice sukladno njihovim sposobnostima,  stjecanjem osnovnih kompetencija potrebnih u daljnjem životu.
 • Razvijanje  kreativnosti, inovativnosti i poduzetnosti.
 • Osposobljavanje učenika  za učenje  i želju za znanjem.
 • Njegovanje temeljne pedagoških  vrijednosti.
 • Visoka očekivanja od svakog pojedinca, učenika i zaposlenika.
 • Razvijanje  pobjedničkog  duha, samopouzdanja, kritičkog  mišljenja, socijalnih  i komunikacijskih  vještina, međusobnog  uvažavanja i povjerenja  u ozračje pozitivnog raspoloženja.
 • Nastojati iskoristiti sve dostupne izvanškolske resurse, materijalne i ljudske,  koji će doprinijeti kvaliteti odgojno–obrazovne  djelatnosti  i njezinih  ishoda.
 • Nastojati transformirati tradicionalnu ulogu učitelja, od onoga koji prenosi znanje , do onoga koji organizira proces učenja i samoučenja, koji je katalizator.
 • Vođenje  i upravljanje usmjeriti ka transformaciji škole u organizaciju koja uči i koja raste i razvija se.
 • Sve  podrediti ostvarenju postavljenih ciljeva uz jasno postavljena pravila.
 • Rezultate i postignuća treba pratiti i kontrolirati transparentno i motivirajuće.
 • Punu pozornost posvetiti profesionalnom razvoju i napredovanju učitelja.
 •  Učiteljima omogućiti stjecanje i usavršavanje temeljnih učiteljskih kompetencija, te praćenje stručnih i znanstvenih dostignuća.
 • Temeljna filozofija zaposlenika:Stalno se mijenjaj  i napreduj.
TražilicaOglasna ploča

Red button


SOS 112


Posjetite...


 

 

 

 

  

Open Education Europa

Europsko otvoreno obrazovanje

  


Korisni linkovi
Časopisi
 • Enter
 • Bug
 • Drvo znanja
 • PC chip
 • Meridijani

Dnevni tisak

Korisni linkovi

preskoči na navigaciju