2020-12-07 10:15:20

Večer matematike

Učenici od 4. do 8. razreda razreda Matične i Područne škole Izidora Poljaka Višnjica sudjelovali su 3. prosinca u Večeri matematike.

Učenici 4.a razreda Večer matematike obilježili su rješavanjem zabavnih online zadataka na satu Matematike.

Učenici 5. i 6. razreda zabavljali su se s Matificom – digitalnim programom za učenje matematike kroz igru., dok su učenici 7. i 8. razreda rješavali ostale zanimljive online kvizove, escape room-ove i sl..

Učenici su rješavali zabavne matematičke zadatke koji su usklađeni s kurikulumom te kroz razne situacije i uloge primjenjivali matematičke vještine.  Cilj projekta je popularizacija matematike među mladima, razvoj pozitivnog stava prema matematici te razvoj vještina cjeloživotnog učenja. U nastavku možete pogledati kako su se naši učenici snašli u tome, a u jednome se sigurno možemo složiti - Matematika može biti zabavna i zanimljiva i svakako je dijelom svakodnevnog života.

Učiteljice Emilia Galović i Monika Pintarić

 

 

 

 

 

 


Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica